23:00 12/07/2012

92 công ty chứng khoán được chấp thuận giao dịch trực tuyến

Hà Anh

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố danh sách các công ty chứng khoán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ giao dịch trực tuyến

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa công bố danh sách 92 công ty chứng khoán đủ điều kiện thực hiện giao dịch trực tuyến và đã được chấp thuận.

Theo đó tính đến ngày 10/7/2012, đã có 92 công ty được Ủy ban Chứng khoán chấp thuận thực hiện triển khai giao dịch trực tuyến. Việc công bố danh sách này là theo quy định tại Thông tư 50/2009 hướng dẫn giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán. 

Theo đó các công ty triển khai dịch vụ đồng thời phải gửi hồ sơ đăng ký đến Ủy ban Chứng khoán. Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Ủy ban Chứng khoán sẽ đưa ra các quyết định từ chối hoặc chấp thuận cho việc cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến.

Ngoài danh sách 92 công ty đã được công bố, một số công ty đã triển khai giao dịch trực tuyến nhưng đang trong quá trình đăng ký theo quy định. Theo thông tin từ HNX, sàn này đã có 100/102 công ty kết nối giao dịch trực tuyến.