21:05 15/12/2016

AAA dự tính đưa công ty con lên sàn

Hà Anh

Kết thúc năm 2016, công ty ước tính doanh thu và lợi nhuận sau thuế là khoảng 2.000 tỷ và 143 tỷ

Công ty cổ phần Nhựa &amp; Khoáng sản An Phát - Yên Bái (An Phat Mineral), công ty con của AAA.<br>
Công ty cổ phần Nhựa &amp; Khoáng sản An Phát - Yên Bái (An Phat Mineral), công ty con của AAA.<br>
Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nhựa và Môi Trường Xanh An Phát (mã AAA-HOSE) công bố ước tính kết quả kinh doanh 2016 và những dự tính cho năm 2017.

Cụ thể, kết thúc năm 2016, công ty ước tính doanh thu và lợi nhuận sau thuế là khoảng 2.000 tỷ và 143 tỷ, lần lượt tăng trưởng 24% và gấp 3,6 lần so với năm 2015.

Công ty cho biết nhìn lại năm 2016 đã nâng sản lượng xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản, lên gấp 2 lần là trở thành nước xuất khẩu màng mỏng sang thị trường Nhật Bản với sản lượng lớn thứ hai chỉ sau Trung Quốc. Bên cạnh đó, công ty cũng hoàn thiện Nhà máy 6A, đưa vào chạy thử và dự kiến sản xuất chính thức vào tháng 12 năm nay.

Năm 2017, công ty ước tính doanh thu và lợi nhuận sau thuế sẽ đạt mức 2.900 tỷ và 200 tỷ, tiếp tục tăng trưởng 45% và 40% so với năm 2016.

Cũng theo AAA, bên cạnh nhu cầu về sản phẩm túi, nhu cầu về hạt Calbest xuất khẩu ngày càng tăng với Nhà máy tại Yên Bái, công ty không đủ sản lượng đáp ứng các đơn hàng và cùng với nhu cầu ngày càng tăng của chính An Phát, công ty quyết định nâng công suất Nhà máy Yên Bái lên hơn 2 lần từ năm 2017.

Đồng thời, công ty sẽ tiến hành niêm yết cổ phiếu của công ty con là Công ty Cổ phần Nhựa và Khoáng Sản An Phát - Yên Bái và thoái vốn tại công ty liên kết là Bao Bì Vinh (VBC).

Trước đó, Hội đồng Quản trị Công ty quyết định phát hành đợt 1 là 5.065.000 cổ phần để thực hiện chứng quyền (phát hành kèm theo trái phiếu được đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 4/11/2015) với giá 11.500 đồng/cổ phần. Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành là trên 569,65 tỷ đồng.

Với đợt chuyển đổi đầu tiên (50.650 chứng quyền - tương ứng 5.065.000 cổ phiếu) sẽ được chuyển đổi trong tháng 12 và niêm yết vào đầu năm 2017. Với mức pha loãng chưa đến 10% số lượng cổ phiếu đang lưu hành, và mức lợi nhuận kế hoạch tăng trưởng 40% trong năm 2017, chúng tôi cho rằng cổ đông hiện tại không có gì phải lo lắng.