15:58 11/06/2013

AAA, HBC, PLC và TV2 công bố trả cổ tức bằng tiền

Hà Anh

HOSE và HNX thông báo các công ty niêm yết chốt danh sách cổ đông trả cổ tức bằng tiền

Diễn biến giá cổ phiếu TV2 trong tháng qua - Nguồn: HNX.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu TV2 trong tháng qua - Nguồn: HNX.<br>
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo các công ty niêm yết chốt danh sách cổ đông trả cổ tức bằng tiền.

* Ngày 27/6/2013, Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng điện 2 (mã TV2-HNX) chi trả cổ tức năm 2012 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 11/6/2013.

* Ngày 28/6/2013, Công ty Cổ phần COKYVINA (mã CKV-HNX) trả cổ tức bằng tiền năm 2012 với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 13/6/2013.

* Ngày 28/6/2013, Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - Công ty Cổ phần (mã PLC-HNX) trả cổ tức bằng tiền còn lại năm 2012 với tỷ lệ 7%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng) và trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (100 cổ phiếu được nhận 8 cổ phiếu mới). Ngày đăng ký cuối cùng: 14/6/2013.

*  Ngày 1/7/2013, Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng (mã VDL-HNX) trả cổ tức bằng tiền đợt 2/2012 với tỷ lệ 6%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 600 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 17/6/2013.

* Ngày 26/7/2013, Công ty Cổ phần Nhựa và môi trường xanh An Phát (mã AAA-HNX) trả cổ tức bằng tiền năm 2012 với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 17/6/2013.

* Ngày 28/6/2013, Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh địa ốc Hòa Bình (mã HBC-HOSE) trả cổ tức năm 2012 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 18/6/2013

* Ngày 5/7/2013, Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng (mã TPC-HOSE) trả cổ tức năm 2012 theo tỷ lệ 14%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.400 đồng).  Ngày đăng ký cuối cùng: 19/6/2013.

* Ngày 15/7/2013, Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú (mã TPP-HNX) trả cổ tức bằng tiền năm 2012 với tỷ lệ 13% (1 cổ phiếu được nhận 1.300 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 19/6/2013.