16:46 05/05/2016

AAA lên kế hoạch chuyển sàn HOSE

Hà Anh

AAA xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc hủy niêm yết cổ phiếu công ty tại HNX để chuyển sang niêm yết cổ phiếu tại HOSE

Biểu đồ giao dịch cổ phiếu AAA trong thời gian qua - Nguồn: HNX.<br>
Biểu đồ giao dịch cổ phiếu AAA trong thời gian qua - Nguồn: HNX.<br>
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát (mã AAA-HNX) thông qua việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản vào ngày 20/5 tới.

Theo đó, nội dung xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc hủy niêm yết cổ phiếu công ty tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) để chuyển sang niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE).

Số lượng cổ phiếu mà công ty đăng ký hủy niêm yết trên HNX và đăng ký niêm yết trên HOSE là 51.899.988 cổ phiếu (bao gồm cả cổ phiếu phát hành cho cán bộ công nhân viên đang thực hiện thủ tục lưu ký và niêm yết bổ sung).

Thời gian thực hiện là trong quý 2/2016.

Đồng thời, AAA xin ý kiến cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động xây dựng phương án, xem xét lựa chọn thời điểm và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc hủy niêm yết cổ phiếu của công ty tại HNX, để chuyển sang niêm yết trên HOSE theo đúng quy định.

Trước đó, AAA thông báo sẽ phát hành tối đa 2,4 triệu cổ phiếu - trong đó, có 400.000 cổ phiếu thưởng cho người lao động, 2 triệu cổ phiếu ESOP với giá 13.000 đồng/cổ phiếu với tỷ lệ phát hành là 4,84%. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là 24 tỷ đồng với mục đích là bổ sung nguồn vốn lưu động cho công ty.