08:20 01/04/2011

AAA sẽ dùng 54 tỷ đồng để mua lại trái phiếu chuyển đổi

Minh Hà

Đại hội cổ đông công ty thông qua việc chia cổ tức năm 2010 với tỷ lệ 20% lợi nhuận sau thuế năm 2010 của công ty

Ngày 29/3/2011, Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa và môi trường xanh An Phát (mã AAA-HNX) đã thông qua việc sử dụng 54 tỷ đồng trong kế hoạch tăng vốn điều lệ của công ty từ 99 tỷ lên 198 tỷ đồng để mua lại trái phiếu chuyển đổi theo cam kết của công ty tại Hợp đồng đặt mua Trái phiếu chuyển đổi ký ngày 13/4/2009.

Đại hội cổ đông công ty thông qua việc chia cổ tức năm 2010 với tỷ lệ 20% lợi nhuận sau thuế năm 2010 của công ty.

Năm 2011, công ty đặt mục tiêu với sản lượng sản xuất đạt 26.400 tấn; tổng doanh thu đạt 814 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 88 tỷ đồng.

Ngoài ra, công ty tiếp tục đầu tư đưa nhà máy sản xuất CaCO3 tại Yên Bái hoạt động hết công suất; hoàn tất việc xin tăng vốn điều lệ từ 99 tỷ lên 198 tỷ đồng; thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất tại Lào và xây dựng cụm nhà máy sản xuất túi tự hủy, bạt Taphulin, nhôm nhựa tại Cụm công nghiệp An Đồng, Nam Sách, Hải Dương.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của AAA trong quý 4/2010 đạt 197,2 tỷ đồng, lũy kế đạt 679,983 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 4/2010 đạt 19,4 tỷ đồng, lũy kế đạt 90,33 tỷ đồng.