08:35 24/06/2011

AAA tạm hoãn kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

Mai Anh

Hội đồng Quản trị AAA thông qua tạm hoãn kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ và hủy kế hoạch mua lại trái phiếu chuyển đổi

Năm 2011, công ty đặt mục tiêu với sản lượng sản xuất đạt 26.400 tấn/năm.
Năm 2011, công ty đặt mục tiêu với sản lượng sản xuất đạt 26.400 tấn/năm.
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát (mã AAA-HNX) đã thông qua tạm hoãn kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ và hủy kế hoạch mua lại trái phiếu chuyển đổi của Công ty.

Theo đó, việc phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ của Công ty từ 99 tỷ đồng lên 198 tỷ đồng là cần thiết để tạo nguồn vốn cho các hoạt động phát triển của Công ty. Tuy nhiên, do thời gian xin phép kéo dài và tại thời điểm hiện nay, thị trường chứng khoán Việt Nam chịu nhiều tác động từ những vấn đề kinh tế trong nước cũng như thế giới, việc huy động vốn trên thị trường gặp nhiều khó khăn, nếu thực hiện phát hành cổ phiếu và thời điểm nay sẽ gây ảnh hưởng lớn tới lợi ích của các cổ đông Công ty.

Vì vậy, Hội đồng quản trị đã quyết định tạm hoãn kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ, kế hoạch phát hành sẽ được thực hiện khi thị trường chứng khoán thuận lợi.

Cùng với đó, công ty sẽ tiến hành mua lại 54 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi năm 2009 và nguồn vốn dùng để mua được lấy từ nguồn vốn huy động được do phát hành tăng vốn điều lệ.

Tuy nhiên, kế hoạch này được điều chỉnh từ 20.000 đồng xuống còn 12.000 đồng, nếu tiếp tục thực hiện kế hoạch mua trái phiếu chuyển đổi sẽ là một khó khăn không nhỏ với công ty trong khi công ty cần vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh theo kế hoạch năm 2011. Do vậy, Hội đồng quản trị đã thống nhất việc hủy bỏ kế hoạch mua lại Trái phiếu chuyển đổi đã phát hành năm 2009, nhằm tạo thuận lợi về nguồn vốn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty.

Trước đó, công ty góp 50 tỷ đồng thành lập Công ty Cổ phần Mỹ San và ông Trần Hoàng Hoan - Phó tổng giám đốc sản xuất công ty làm người đại diện quản lý phần vốn góp tại công ty này.

Được biết, doanh thu thuần hợp nhất quý 1/2011 đạt 194,82 tỷ đồng; lợi nhuận gộp đạt 44,48 tỷ đồng; lợi nhuận thuần đạt 18,9 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 16,77 tỷ đồng.

Năm 2011, công ty đặt mục tiêu với sản lượng sản xuất đạt 26.400 tấn/năm; tổng doanh thu đạt 814 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 88 tỷ đồng.