08:39 28/03/2011

AAM dự kiến lãi 51 tỷ đồng trong năm 2011

Minh Hà

Năm 2011, AAM đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế là 51 tỷ đồng; dự kiến chia cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 30%

Đại hội cổ đông thường niên năm 2011, Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong (mã AAM-HOSE) thông qua kết quả kinh doanh năm 2010, kế hoạch kinh doanh và đầu tư của công ty trong năm 2011.

Theo đó, năm 2011, AAM đặt mục tiêu với sản lượng đạt 12.000 tấn; doanh số đạt 550 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế là 51 tỷ đồng; dự kiến chia cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 30%.

Về kế hoạch đầu tư năm 2011, công ty sẽ xây dựng một phân xưởng chế biến thứ 2 dự kiến khoảng 30 tỷ đồng, xây dựng bờ kè Sông Hậu của Công ty dự kiến 4 tỷ đồng; Xây dựng xưởng chế biến gạo xuất khẩu dự kiến khoảng 40 tỷ đồng, đầu tư thêm ngư trường khoảng 20ha chăn nuôi cá tra thứ 2 dự kiến khoảng 30 tỷ đồng…

Năm 2010, doanh thu bán hàng và hoạt động tài chính của công ty đạt 527,7 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế và sau thuế lần lượt đạt 50,54 tỷ đồng và 45,67 tỷ đồng; chia cổ tức bằng tiền với tỷ lệ là 30%/vốn điều lệ. Trong đó, đợt 1 là 10% đã thanh toán ngày 20/9/2010 bằng tiền, đợt 2 là 20%/10.239.864 cổ phiếu đang lưu hành.