16:56 07/12/2009

ABBank báo 374 tỷ đồng lợi nhuận 11 tháng

Hương Ly

Tính đến hết tháng 11, ABBbank đạt 374 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, bằng 94% kế hoạch cả năm 2009

ABBank hiện có 83 chi nhánh và phòng giao dịch trên toàn quốc.
ABBank hiện có 83 chi nhánh và phòng giao dịch trên toàn quốc.
Tính đến hết tháng 11, ABBbank đạt 374 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, bằng 94% kế hoạch cả năm 2009.

Chiều 7/12, Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình (ABBank) thông báo đã đạt 374 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế sau 11 tháng; riêng tháng 11 đạt 47 tỷ đồng.

Cũng đến hết tháng 11, tổng tài sản của ngân hàng này đạt 24.101 tỷ đồng, dư nợ cho vay  đạt 12.104 tỷ đồng, nguồn vốn huy động từ các tổ chức kinh tế và dân cư đạt 13.844 tỷ đồng.

Trong tháng 11, ABBank đã khai trương thêm 3 phòng giao dịch mới tại Hà Nội, Bình Dương và Tp.HCM. Cùng với đơn vị mới đưa vào hoạt động đầu tháng 12, ABBank hiện có 83 chi nhánh và phòng giao dịch trên toàn quốc.