18:00 13/08/2012

ABBank báo lãi trên 352 tỷ đồng trong 6 tháng

Thu Thủy

ABBank vừa công bố lãi trước thuế lũy kế 6 tháng đạt 352,3 tỷ đồng, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm 2011

Tính đến cuối tháng 6, dư nợ của ABBank đạt 18.085 tỷ đồng, giảm 5,5% so với cùng kỳ năm 2011 (19.148 tỷ đồng).
Tính đến cuối tháng 6, dư nợ của ABBank đạt 18.085 tỷ đồng, giảm 5,5% so với cùng kỳ năm 2011 (19.148 tỷ đồng).
Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình (ABBank) vừa công bố lãi trước thuế lũy kế 6 tháng đạt 352,3 tỷ đồng, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm 2011.

Cụ thể, lợi nhuận trước thuế lũy kế 6 tháng đạt 352,3 tỷ đồng, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm 2011 (307.6 tỷ đồng).

Theo ABBank, các khoản thu nhập từ dịch vụ cải thiện đáng kế, lũy kế 6 tháng đầu năm 2012 đạt 46.5 tỷ đồng, tăng 90% so với cùng kỳ năm 2011 24.5 tỷ đồng.

Tính đến cuối tháng 6, tổng tài sản của ABBank đạt 44.175 tỷ đồng, tăng 13,4% so với cùng kỳ năm 2011 (38.955 tỷ đồng). Huy động đạt 32.540 tỷ đồng, tăng 25,4% so với cùng kỳ năm 2011. Dư nợ đạt 18.085 tỷ đồng, giảm 5,5% so với cùng kỳ năm 2011 (19.148 tỷ đồng).

ABBank cũng cho biết, tình hình thanh khoản ổn định, đáp ứng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Tỷ lệ an toàn vốn đạt 15%.

Trong 6 tháng đầu năm 2012, số lượng khách hàng mới của ABBank tiếp tục tăng, đạt gần 350.000 khách hàng cá nhân, và gần 16.400 khách hàng doanh nghiệp tại thời điểm 30/6/2012.