09:43 31/03/2009

ABBank cung cấp dịch vụ cho Deutsche Bank

Hương Ly

Ngân hàng An Bình (ABBank) sẽ cung cấp cho Deutsche Bank các dịch vụ thu hộ, chi trả và dịch vụ thanh toán/chi trả tiền lương

Việc hợp tác với ABBank nằm trong kế hoạch mở rộng và xúc tiến việc thực hiện các dịch vụ chi trả và thu hộ cho các khách hàng của Deutsche Bank.
Việc hợp tác với ABBank nằm trong kế hoạch mở rộng và xúc tiến việc thực hiện các dịch vụ chi trả và thu hộ cho các khách hàng của Deutsche Bank.
Ngân hàng An Bình (ABBank) sẽ cung cấp cho Ngân hàng Deutsche Bank các dịch vụ thu hộ, chi trả và dịch vụ thanh toán/chi trả tiền lương.

Đây là nội dung của thỏa thuận hợp tác giữa Deutsche Bank và ABBank vừa được ký kết cuối tuần qua.

Theo ABBank, việc hợp tác cùng Deutsche Bank sẽ là cơ hội tốt để ngân hàng này học hỏi kinh nghiệm từ một định chế tài chính lớn của nước ngoài về công nghệ và nghiệp vụ ngân hàng hiện đại, đồng thời mở ra cơ hội liên kết và hợp tác phát triển các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng giữa hai bên.

Với Deutsche Bank, việc hợp tác với ABBank nằm trong kế hoạch mở rộng và xúc tiến việc thực hiện các dịch vụ chi trả và thu hộ cho các khách hàng của mình.

Khi chọn ABBank, Deutsche Bank cho biết sẽ có thêm thuận lợi để triển khai kế hoạch trên khi đối tác đã vận hành ổn định phần mềm ngân hàng lõi Core Banking, đã có mạng lưới với hơn 70 chi nhánh/phòng giao dịch trên toàn quốc. Theo đó, khách hàng không cần trực tiếp đến giao dịch tại Deutsche Bank mà có thể liên hệ với bất kỳ chi nhánh/phòng giao dịch của ABBank.