15:45 06/07/2009

ABBank đạt 172 tỷ đồng lợi nhuận sau 6 tháng đầu năm

Hương Ly

Ngân hàng An Bình (ABBank) đạt lợi nhuận trước thuế 172 tỷ đồng, bằng 106% kế hoạch đề ra cho 2 quý đầu năm 2009

Ngân hàng An Bình (ABBank) đạt lợi nhuận trước thuế 172 tỷ đồng, bằng 106% kế hoạch đề ra cho 2 quý đầu năm 2009.

Tính đến hết tháng 6/2009, dư nợ cho vay của ABBank đạt 8.618 tỷ đồng (tăng 132% so với 31/12/2008); nguồn vốn huy động từ các tổ chức và dân cư đạt 11.658 tỷ đồng (tăng 160% so với 31/12/2008).

Cũng trong 6 tháng đầu năm, ngân hàng này đã mở rộng mạng lưới chi nhánh lên tới 77 điểm tại 29 tỉnh thành trên toàn quốc.