16:50 02/07/2010

ABBank đạt 354 tỷ đồng lợi nhuận sau 6 tháng

Minh Đức

Sau 6 tháng đầu năm, Ngân hàng An Bình (ABBank) đã đạt 354 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, vượt 45% kế hoạch 2 quý đầu năm

ABBank dự kiến sẽ phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn thặng dư vốn cổ phần cho cổ đông với tỉ lệ chia là 10% để tăng vốn lên 3.830 tỷ đồng vào cuối quý 4/2010.
ABBank dự kiến sẽ phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn thặng dư vốn cổ phần cho cổ đông với tỉ lệ chia là 10% để tăng vốn lên 3.830 tỷ đồng vào cuối quý 4/2010.
Sau 6 tháng đầu năm, Ngân hàng An Bình (ABBank) đã đạt 354 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, vượt 45% kế hoạch 2 quý đầu năm và hoàn thành 64% kế hoạch năm 2010.

Tính đến hết tháng 6/2010, tổng tài sản của ABBank ước đạt 31.743 tỷ đồng, tăng 63% so với cùng kỳ năm ngoái và đạt 88% kế hoạch năm nay.

Các chỉ số tài chính khác của ABBank cũng có sự tăng trưởng ổn định: dư nợ tín dụng ước đạt 15.219 tỷ đồng, tăng 77% so với cùng kỳ năm ngoái; huy động ước đạt 20.620 tỷ đồng, tăng 78% so với cùng kỳ năm 2009.

Dự kiến trong tháng 7 này ABBank sẽ tạm ứng cổ tức tiền mặt đợt 1 cho cổ đông với tỉ lệ tạm ứng là 5%.

Hiện ABBank có vốn điều lệ 3.482 tỷ đồng và dự kiến sẽ phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn thặng dư vốn cổ phần cho cổ đông với tỉ lệ chia là 10% để tăng vốn lên 3.830 tỷ đồng vào cuối quý 4/2010.

Về những kết quả trên, ông Vũ Văn Tiền, Chủ tịch Hội đồng Quản trị ABBank, nói rằng: “Với những kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, có thể nói ABBank đang hoạt động ổn định, hiệu quả, nhiều khả năng sẽ vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2010 và tiếp tục tăng trưởng tốt hơn vào các năm sau”.