09:21 26/03/2009

ABBank dự kiến bán thêm cổ phần cho Maybank để tăng vốn

Hương Ly

Ngân hàng An Bình (ABBank) dự kiến sẽ bán thêm cổ phần cho đối tác chiến lược nước ngoài để tăng vốn điều lệ

Năm 2009, ABBank đặt chỉ tiêu nâng tổng tài sản từ 13.747 tỷ đồng lên 19.365 tỷ đồng; tăng 82% thu nhập thuần từ dịch vụ; đạt lợi nhuận trước thuế 400 tỷ đồng.
Năm 2009, ABBank đặt chỉ tiêu nâng tổng tài sản từ 13.747 tỷ đồng lên 19.365 tỷ đồng; tăng 82% thu nhập thuần từ dịch vụ; đạt lợi nhuận trước thuế 400 tỷ đồng.
Ngân hàng An Bình (ABBank) dự kiến sẽ bán thêm cổ phần cho đối tác chiến lược nước ngoài để tăng vốn điều lệ.

Ngày 25/3, ABBank cho biết, trong năm 2009, ngân hàng này đặt mục tiêu tăng 29% vốn điều lệ, từ 2.705 tỷ đồng lên 3.482 tỷ đồng theo 2 đợt.

Đợt 1 (tháng 5/2009), ABBank sẽ phát hành thêm cổ phiếu cho Maybank (ngân hàng của Malaysia), nâng tỷ lệ cổ phần của đối tác chiến lược nước ngoài này lên 20% như cam kết đã ký. Trước đó, ngày 24/9/2008, Maybank đã hoàn tất việc thanh toán hơn 1.578 tỷ đồng để sở hữu 15% cổ phần.

Đợt 2 (tháng 10/2009), ngân hàng này dự kiến sẽ tăng thêm vốn điều lệ bằng nguồn thặng dư và tỷ lệ chia cho cổ đông là 15%.

Nguồn vốn tăng thêm nói trên nhằm bổ sung vốn kinh doanh, đầu tư hạ tầng và công nghệ, mua sắm tài sản cho ngân hàng, đồng thời giúp ABBank tăng cường cho vay hỗ trợ xuất nhập khẩu cho các doanh nghiệp; tăng cho vay cá nhân tiêu dùng, du học, kinh doanh…

Cũng trong năm 2009, ABBank đặt chỉ tiêu nâng tổng tài sản từ 13.747 tỷ đồng lên 19.365 tỷ đồng, tăng 41%; tăng 82% thu nhập thuần từ dịch vụ; đạt lợi nhuận trước thuế 400 tỷ đồng; hạn chế tỷ lệ nợ xấu ở mức 3%.

ABBank hiện nằm trong nhóm 10 ngân hàng cổ phần có vốn điều lệ cao nhất Việt Nam, có gần 70 chi nhánh/phòng giao dịch tại 28 tỉnh/thành với gần 30.000 khách hàng cá nhân và 6.000 khách hàng doanh nghiệp. Năm 2009, ngân hàng này dự kiến sẽ nâng cấp 24 phòng giao dịch lên cấp chi nhánh và thành lập thêm 20 điểm mới, nâng mạng lưới lên gần 100 điểm trên toàn quốc.