01:06 04/11/2009

ABBank hoàn thành chỉ tiêu tăng tổng tài sản

M.Đức

Ngân hàng An Bình (ABBank) thông báo đã hoàn thành chỉ tiêu tăng tổng tài sản của năm 2009

Năm 2009, ABBank đặt chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế là 400 tỷ đồng.
Năm 2009, ABBank đặt chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế là 400 tỷ đồng.
Ngân hàng An Bình (ABBank) thông báo đã hoàn thành chỉ tiêu tăng tổng tài sản của năm 2009.

Thông báo của ABBank cho biết, đến hết tháng 10, tổng tài sản của ngân hàng này đã đạt trên 20.000 tỷ đồng, hoàn thành chỉ tiêu đặt ra từ đầu năm theo nghị quyết của đại hội đồng cổ đông (19.365 tỷ đồng, tăng 41% so với năm 2008).

Cũng trong tháng 10 vừa qua, ABBank thu về gần 46 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, lũy kế 10 tháng đầu năm 2009 đạt trên 327 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế mà nghị quyết đại hội đồng cổ đông ngân hàng này đề ra cho năm 2009 là 400 tỷ đồng.

ABBank hiện có 80 chi nhánh, điểm giao dịch trên toàn quốc, và dự kiến sẽ tiếp tục mở rộng mạng lưới trong tháng 11 này.