03:00 02/11/2009

ABBank tài trợ 800 tỷ đồng cho các dự án truyền tải điện

Hương Ly

ABBank cam kết tài trợ 800 tỷ đồng cho Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia và các đơn vị thành viên trong năm 2009

Năm 2010, số vốn ABBank tài trợ có thể lên đến 5.000 tỷ đồng, bao gồm tài trợ cho NPT cùng các đơn vị thành viên và các nhà thầu điện lực.
Năm 2010, số vốn ABBank tài trợ có thể lên đến 5.000 tỷ đồng, bao gồm tài trợ cho NPT cùng các đơn vị thành viên và các nhà thầu điện lực.
Ngân hàng An Bình (ABBank) vừa ký cam kết tài trợ 800 tỷ đồng cho Tổng công ty Truyền tải  điện Quốc gia (NPT) và các đơn vị thành viên (không bao gồm các nhà thầu) nhằm hỗ trợ vốn cho các dự án truyền tải điện trong năm 2009.

Dự kiến, trong năm 2010, số vốn tài trợ này có thể lên đến 5.000 tỷ đồng, bao gồm tài trợ cho NPT cùng các đơn vị thành viên và các nhà thầu điện lực.

ABBank cũng đưa ra gói giải pháp vốn trọn gói riêng cho các dự án truyền tải điện, bao gồm giải pháp vốn cho các công ty NPT (chủ đầu tư dự án) và giải pháp vốn cho các nhà thầu (đơn vị thi công).

Cụ thể, ngân hàng này cam kết sẽ tiến hành giải ngân kịp thời vốn cho các đơn vị trên nhằm đảm bảo vốn cho đầu tư trong các dự án truyền tải điện. Lãi suất cho vay sẽ được áp dụng cụ thể đối với từng trường hợp, tùy theo thẩm định của ABBank. Với các khách hàng vay cầm cố bằng các khoản phải thu, quyền đòi nợ thì lãi suất tối thiểu bằng 95% lãi suất cho vay áp dụng đối với khách hàng thông thường. Với hình thức đảm bảo khác được ABBank chấp thuận, lãi suất có thể giảm bằng 90% lãi suất theo quy định áp dụng đối với khách hàng thông thường.

Ngoài ra, ABBank cũng phát triển thêm các dịch vụ gia tăng trọn gói bao gồm bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh thanh toán, bảo lãnh tạm ứng, xuất nhập khẩu liên quan đến thiết bị, quản lý dòng tiền trong các nhà thầu…

Bà Nguyễn Thị Ngọc Mai, Phó tổng giám đốc ABBank cho biết: “NPT là đối tác chiến lược của ABBank trong giai đoạn phát triển hiện nay. Bên cạnh việc tài trợ cho NPT, ABBank còn chú trọng vào việc tài trợ cho các nhà thầu của NPT trong việc xây dựng hệ thống truyền tải và phân phối điện trên toàn lãnh thổ Việt Nam”.

NPT hiện có vốn đầu tư khoảng 6.000 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu 7.000 tỷ đồng, vốn tự có 4.500 tỷ đồng, tổng tài sản khoảng 28.000 tỷ đồng. Năm 2009, tổng công ty này dự kiến tập trung đóng điện 63 công trình 220-500 kV, khởi công 58 công trình mới…