10:40 31/01/2008

ABBANK tăng lãi suất tiết kiệm thực gửi VND và USD

Lý Hà

Lãi suất tiết kiệm thực gửi VND của ABBank được điều chỉnh với lãi suất cao nhất đến 9,12%/năm

Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình (ABBank) vừa thông báo tăng lãi suất đối với hình thức tiết kiệm thực gửi VND và ban hành sản phẩm tiết kiệm thực gửi USD.

Cụ thể, lãi suất tiết kiệm thực gửi VND được điều chỉnh với lãi suất cao nhất đến 9,12%/năm.

Mức tăng lên đến 0,36%/năm cho các kỳ hạn tiết kiệm thực gửi từ 30 ngày đến 59 ngày (lãi suất kỳ cuối VND là 6,96; kỳ cuối USD là 3,50), từ 60 ngày đến 89 ngày (lãi suất kỳ cuối VND là 7,56; kỳ cuối USD là 3,80) và từ 90 ngày đến 179 ngày (lãi suất kỳ cuối VND là 8,16; kỳ cuối USD là 4,20).

Mức tăng 0,12%/năm được điều chỉnh cho các kỳ hạn tiết kiệm thực gửi từ 180 ngày đến 269 ngày (lãi suất kỳ cuối VND là 8,52; kỳ cuối USD là 4,80), từ 270 ngày đến 359 ngày (lãi suất kỳ cuối VND là 8,88; kỳ cuối USD là 4,90) và từ 360 ngày đến 450 ngày (lãi suất kỳ cuối VND là 9,12; kỳ cuối USD là 5,00).