08:20 05/07/2007

ABBank tăng mạnh lãi suất huy động

Thanh Dung

Ngân hàng An Bình (ABBank) vừa điều chỉnh lãi suất huy động USD với biểu lãi suất cao nhất trên thị trường hiện nay

Một số ngân hàng cổ phần vừa áp dụng biểu lãi suất mới. Ảnh: Việt Tuấn.
Một số ngân hàng cổ phần vừa áp dụng biểu lãi suất mới. Ảnh: Việt Tuấn.
Ngân hàng An Bình (ABBank) vừa điều chỉnh lãi suất huy động USD với biểu lãi suất cao nhất trên thị trường hiện nay.

Biên độ tăng lãi suất USD của ABBank ở các kỳ hạn 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 10 tháng, 11 tháng, 12 tháng và 24 tháng dao động từ 0,12%/năm đến 0,73%/năm. Trong đó, tăng mạnh nhất là các kỳ hạn 10 tháng và kỳ hạn 11 tháng, với các khách hàng gửi từ 100.000USD trở lên, lãi suất tăng tương ứng từ 4,65%/năm lên 5,38%/năm và từ 4,70%/năm lên 5,42%/năm.

Bà Lê Thanh Cẩm, Giám đốc khối Nguồn vốn của ABBank, cho biết hiện nay nhu cầu của các doanh nghiệp mua USD để thanh toán các hơp đồng nhập khẩu tăng cao và đây là nguyên nhân ABBank cần phải tăng lãi suất huy động USD.

Cùng với việc tăng lãi suất huy động USD, ABBank cũng đang chuẩn bị đưa ra thị trường sản phẩm chứng chỉ tiền gửi huy động YOU CD với nhiều tính năng mới.

Cũng trong lần điều chỉnh này, ABBank đã tăng lãi suất huy động VND với biên độ tăng từ 0,005%/tháng đến 0,05%/tháng.