14:38 07/03/2012

ABBank ưu đãi lãi suất vay kinh doanh cá nhân

Hương Linh

Ngân hàng An Bình (ABBank) mở chương trình ưu đãi lãi suất cho vay sản xuất kinh doanh trả góp hoặc vay bổ sung vốn lưu động

ABBank dự kiến sẽ dành hơn 800 tỷ cho chương trình ưu đãi lãi suất này.
ABBank dự kiến sẽ dành hơn 800 tỷ cho chương trình ưu đãi lãi suất này.
Ngân hàng An Bình (ABBank) vừa mở chương trình ưu đãi lãi suất cho khách hàng vay sản xuất kinh doanh trả góp hoặc vay bổ sung vốn lưu động.

Ở chương trình này, ABBank sẽ giảm ngay 1,5% lãi suất so với lãi suất ban hành của sản phẩm từng thời kỳ trong kỳ lãi đầu tiên ngay khi giải ngân. Đối tượng được vay vốn là khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh cá thể.

Ngoài ưu đãi giảm lãi suất, chính sách vay của sản phẩm cũng linh hoạt: mức cho vay tối đa lên đến 80% giá trị đảm bảo, thời hạn vay tối đa là 120 tháng.

Chương trình này được áp dụng đến ngày 30/4/2012.

Năm 2012, ABBank được giao chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng ở mức 15%. Trong đó ngân hàng này dự kiến sẽ dành hơn 800 tỷ cho chương trình ưu đãi lãi suất vay kinh doanh cá nhân này.