05:52 01/06/2008

ABIC bảo hiểm tài sản cho Agribank

P.V

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) vừa ký 3 hợp đồng bảo hiểm tài sàn với Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC)

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) vừa ký 3 hợp đồng bảo hiểm tài sàn với Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC).

3 hợp đồng nói trên gồm hợp đồng bảo hiểm rủi ro về tài sản, hợp đồng bảo hiểm rủi ro về tiền và hợp đồng bảo hiểm máy móc thiết bị điện tử, với tổng mức phí bảo hiểm là 60 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Văn Minh, Phó tổng giám đốc ABIC cho biết, đây là điểm khởi đầu cho ABIC phát triển chuỗi các sản phẩm bảo hiểm liên kết với ngân hàng để cung cấp cho hệ thống Agribank như bảo hiểm chủ thẻ tín dụng, bảo hiểm tín dụng cho doanh nghiệp vay vốn, bảo hiểm tín dụng cho 10 triệu hộ nông dân đang có quan hệ tín dụng với Agribank.

Trong thời gian tới, ABIC sẽ tập trung phát triển các sản phẩm bảo hiểm liên kết ngân hàng (Bancassurance) nói trên để tạo ra sự khác biệt và tận dụng lợi thế thương mại của Bảo hiểm Agribank.

Ngoài ra ABIC xác định sẽ tiếp tục triển khai và phát triển các sản phẩm bảo hiểm truyền thống như các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ khác. Công ty này cũng đang có định hướng phát triển sản phẩm bảo hiểm tín dụng phục vụ nông nghiệp nông thôn.