09:23 16/11/2007

ABS khai trương đại lý giao dịch tại Bắc Ninh

H.Xuân

Ngày 15/11/2007, Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình chính thức khai trương đại lý giao dịch chứng khoán đầu tiên tại thành phố Bắc Ninh

Ngày 15/11/2007, Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS) chính thức khai trương đại lý giao dịch chứng khoán đầu tiên tại thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Đây là điểm giao dịch chứng khoán thứ 12 của ABS trên toàn quốc sẽ cung cấp các dịch vụ về giao dịch mua bán chứng khoán và các dịch vụ khác do ABS uỷ quyền.

Bên cạnh việc mở rộng mạng lưới hoạt động, ABS cũng luôn nỗ lực mang đến cho khách hàng những dịch vụ chuyên nghiệp và thuận lợi nhất. Từ ngày 19/11/2007, ABS sẽ triển khai thực hiện dịch vụ ABS-M-broker giúp nhà đầu tư có thể giao dịch chứng khoán qua điện thoại di động.

Trước đó, ABS đã phối hợp với Sở giao dịch Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam cung cấp dịch vụ cho vay cầm cố chứng khoán.