10:02 28/07/2008

ABS nhận chứng chỉ ISO 9001:2000

H.Xuân

ABS vừa được Tổ chức Bureau Veritas Certification trao chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000

Công ty Chứng khoán An Bình (ABS) vừa được Tổ chức Bureau Veritas Certification trao chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000 cho các  nghiệp vụ kinh doanh về môi giới, tự doanh, lưu ký, bảo lãnh phát hành, tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán.  

Trước khi nhận được chứng nhận ISO, ABS đã áp dụng tiêu chuẩn hệ thống quản lý này từ tháng 11/2007 tại Hội sở và các chi nhánh trong cả nước.

Ông Nguyễn Hồng Quân, Tổng giám đốc ABS cho biết, việc ứng dụng tiêu chuẩn hệ thống ISO 9001:2000 sẽ giúp ABS hoạt động ngày càng chuyên nghiệp hơn và ABS cũng có cơ hội nâng cao chất lượng sản phẩm cũng như quy trình dịch vụ sản phẩm trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng mạnh  mẽ hiện nay.

Được biết, ABS hiện có mạng lưới gồm 18 điểm giao dịch trên toàn quốc, phục vụ hơn 13.000 tài khoản của khách hàng với vốn điều lệ 330 tỷ đồng. Hiện nay, khách hàng của ABS được cung cấp nhiều tiện ích như: giao dịch không sàn (qua điện thoại), tin nhắn thông báo số dư tài khoản hàng ngày, tin nhắn thông báo ngay kết quả giao dịch, các dịch vụ giao dịch và truy vấn thông tin, tài khoản qua website.