09:31 03/01/2008

ABT trả cổ tức và phát hành thêm cổ phiếu

H.Vũ

14/1/2008 sẽ là ngày đăng ký cuối cùng để Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre trả cổ tức 6 tháng cuối năm 2007

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM vừa thông báo, ngày 14/1/2008 sẽ là ngày đăng ký cuối cùng để Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre (mã ABT-HOSE) trả cổ tức 6 tháng cuối năm 2007 bằng tiền tỷ lệ 21% và phát hành thêm cổ phiếu để huy động vốn thực hiện các dự án đầu tư của Công ty.

Theo đó, tổng khối lượng cổ phiếu phát hành thêm của ABT đợt này là 1,8 triệu cổ phiếu. Trong đó, chào bán cho cổ đông hiện hữu 630.000 cổ phiếu theo tỷ lệ 10:1 (sở hữu 10 cổ phiếu được mua 1 cổ phiếu mới) với giá 45.000 đồng/cổ phiếu.

Thời gian chuyển nhượng quyền mua: 24/1 - 22/2/2008. Thời gian đăng ký và nộp tiền mua: 24/1 - 26/2/2008. Ngày dự kiến giao dịch: 20/3/2008.