02:32 18/07/2008

ACB công bố lợi nhuận, tăng mạnh vốn điều lệ

P.V

Ngân hàng Á châu (ACB) đạt lợi nhuận trên 1.000 tỷ đồng 6 tháng đầu năm, quyết định tăng vốn điều lệ lên gần 6.000 tỷ đồng

Với lần tăng này, ACB trở thành ngân hàng có vốn điều lệ đứng thứ 2 trong khối các ngân hàng thương mại cổ phần tại Việt Nam.
Với lần tăng này, ACB trở thành ngân hàng có vốn điều lệ đứng thứ 2 trong khối các ngân hàng thương mại cổ phần tại Việt Nam.
Ngân hàng Á châu (ACB) đạt lợi nhuận trên 1.000 tỷ đồng 6 tháng đầu năm, quyết định tăng vốn điều lệ lên gần 6.000 tỷ đồng.

Ngày 17/7, ACB cho biết đã nhận được công văn số 1035/NHNN- HCM02 của Ngân hàng Nhà Nước chi nhánh Tp.HCM chấp thuận về việc tăng vốn điều lệ từ hơn 2.630 tỷ đồng lên trên 5.805 tỷ đồng trong năm 2008.

Theo đó, vốn điều lệ của ACB được tăng thêm là hơn 3.175 tỷ đồng; trong đó từ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ là hơn 1.471 tỷ đồng và từ nguồn thặng dư vốn cổ phần năm 2007 hơn 1.704 tỷ đồng.

Với lần tăng này, ACB trở thành ngân hàng có vốn điều lệ đứng thứ 2 trong khối các ngân hàng thương mại cổ phần tại Việt Nam (sau Ngân hàng Ngoại thương - Vietcombank).

Tính đến 30/6/2008, tổng tài sản của ACB đạt 102.639 tỷ đồng, tổng huy động đạt 90.345 tỷ đồng, dư nợ cho vay đạt 41.897 tỷ đồng, lợi nhuận đạt trên 1.000 tỷ đồng, tỷ lệ an toàn vốn là 14%, tỷ lệ nợ quá hạn nhỏ hơn 0,4%, tỷ lệ nợ xấu nhỏ hơn 0,1%.