15:06 12/11/2014

ACB định mua tiếp hơn 17 triệu cổ phiếu quỹ

Hà Anh

ACB dự kiến mua 17.461.724 cổ phiếu, tương ứng 1,92% tổng số cổ phiếu ACB đang lưu hành với giá 12-19.000 đồng/cổ phiếu

Diễn biến giá cổ phiếu ACB trong tháng qua - Nguồn: HNX.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu ACB trong tháng qua - Nguồn: HNX.<br>
Hội đồng Quản trị Ngân hàng Á Châu (mã ACB-HNX) vừa có quyết định về việc mua lại cổ phiếu ACB làm cổ phiếu quỹ.

Theo đó, tổng số cổ phiếu đăng ký mua tối đa dự kiến là 17.461.724 cổ phiếu, tương ứng 1,92% tổng số cổ phiếu ACB đang lưu hành và tổng lượng cổ phiếu đăng ký mua tối thiểu là 523.851 cổ phiếu, tương ứng 3% tổng số cổ phiếu đăng ký mua lại với giá dự kiến từ 12.000 đồng - 19.000 đồng/cổ phiếu.

Nguồn vốn để mua lại cổ phiếu quỹ bao gồm hơn 209,5 tỷ đồng. Thời gian thực hiện giao dịch dự kiến từ ngày 2/12 đến 31/12/2014 theo hình thức thỏa thuận và khớp lệnh. Hiện, ACB đã chi hơn 456 tỷ đồng mua 27.915.995 cổ phiếu.

Như vậy, để sở hữu 17.461.724 cổ phiếu quỹ, ACB sẽ phải chi ra hơn từ 209,54 tỷ đến 331,773 tỷ đồng để thực hiện giao dịch.

Trước đó, ACB đăng ký mua lại tối đa 33.859.000 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ nhưng trong khoảng thời gian từ 24/3 đến 23/4. Tuy nhiên, ACB mới chỉ mua được 11.734.864 cổ phiếu với giá giao dịch bình quân là 16.743 đồng/cổ phiếu do biến động giá thị trường không phù hợp.