23:15 29/10/2008

ACB được chấp thuận nguyên tắc niêm yết bổ sung cổ phiếu

Nguyệt Anh

Ngày 29/10/2008, sàn Hà Nội đã chấp thuận về nguyên tắc niêm yết bổ sung 200 triệu cổ phiếu ACB

Ngày 29/10/2008, Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã chấp thuận về nguyên tắc niêm yết bổ sung cổ phiếu cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (ACB-HASTC).

Theo đó, ACB được chấp thuận niêm yết bổ sung 199.655.598 cổ phiếu (mệnh giá 10.000 đồng) với tổng giá trị chứng khoán niêm yết bổ sung tính theo mệnh giá là 1.996.555.980.000 đồng.

Trước đó, ACB đã công bố tổng thu nhập trong quý 3/2008 của ngân hàng đạt 3.201,321 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng đạt 8.045,2 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế quý 3 đạt 298,434 tỷ đồng, giảm 34,57% so với quý 2/2008; lũy kế 9 tháng đạt 1.193 tỷ đồng.