16:29 09/04/2007

ACB được phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

Minh Đức

Hôm nay (9/4), Ủy ban Nhà nước chính thức có công văn về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Ngân hàng Á châu (ACB)

Ủy ban Chứng khoán "không phản đối" kế hoạch phát hành của ACB - Ảnh: Việt Tuấn.
Ủy ban Chứng khoán "không phản đối" kế hoạch phát hành của ACB - Ảnh: Việt Tuấn.
Hôm nay (9/4), Ủy ban Nhà nước chính thức có công văn về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Ngân hàng Á châu (ACB).

Công văn số 324/UBCK-QLPH của Ủy ban Chứng khoán khẳng định “không phản đối việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của ACB” và hướng dẫn ngân hàng này tiến hành thực hiện đợt phát hành theo quy định.

Công văn này được ban hành trên cơ sở văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước được ACB bổ sung vào cuối tuần qua.

Như vậy, về cơ bản, kế hoạch phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của ACB đã được phía cơ quan quản lý thông qua.

Theo công văn trên, việc còn lại là ACB phối hợp với Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HASTC) và Trung tâm Lưu ký để thống nhất ngày chốt danh sách cổ đông và tiến hành trả cổ tức.

Ông Nguyễn Thanh Toại, Phó tổng giám đốc ACB, cho biết phần việc còn lại sẽ sớm được giải quyết để sớm có mốc cụ thể thông báo với cổ đông, tránh tâm lý lo lắng chờ đợi như trong thời gian qua.