17:00 24/02/2012

ACB kích cầu tín dụng bất động sản

Nhật Nam

Khách hàng vay vốn mua nhà hoặc xây dựng, sửa chữa nhà tại ACB được giảm lãi suất so với biểu thông thường

Chương trình này áp dụng cho các khách hàng cá nhân, hộ gia đình.
Chương trình này áp dụng cho các khách hàng cá nhân, hộ gia đình.
Khách hàng vay vốn mua nhà hoặc xây dựng, sửa chữa nhà tại Ngân hàng Á châu (ACB) được giảm lãi suất so với biểu thông thường.

Cụ thể, từ ngày 20/2/2012, ACB triển khai chương trình tín dụng đặc biệt “Tích lũy từ lương, dựng xây tổ ấm” dành cho khách hàng vay mua nhà hoặc xây dựng - sửa chữa nhà có thu nhập từ lương.

Với chương trình này, khách hàng vay vốn với mục đích trên được giảm lãi suất 1%/năm theo biểu lãi suất cho vay hiện hành. Phạm vi áp dụng chương trình là tại tất cả các chi nhánh và phòng giao dịch của ACB trên toàn quốc.

Điều kiện tham gia chương trình là các khách hàng cá nhân, hộ gia đình có thu nhập từ lương; mục đích sử dụng vốn là để mua bất động sản, xây dựng - sửa chữa nhà. Tài sản bảo đảm khoản vay là bất động sản.