07:48 18/03/2014

ACB muốn bán 3 triệu cổ phiếu PVT

Hà Anh

ACB lên kế hoạch bán 3 triệu cổ phiếu từ ngày 20/3 đến ngày 18/4/2014 nhằm cơ cấu danh mục

Diễn biến giá cổ phiếu PVT trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu PVT trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Tổng công ty Cổ phần Vận tải dầu khí (mã PVT-HOSE) công bố thông tin giao dịch của tổ chức có liên quan Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (mã ACB-HNX).

Theo đó, ACB lên kế hoạch bán 3 triệu cổ phiếu nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư. Giao dịch dự kiến thực hiện thông qua HOSE từ ngày 20/3 đến ngày 18/4/2014. Nếu thành công, số lượng cổ phiếu nắm giữ của ACB sẽ giảm từ 9.056.850 cổ phiếu xuống còn hơn 6.056.850 cổ phiếu, chiếm 2,6% vốn tại PVT.

Được biết, từ ngày 24/3 đến ngày 23/4/2014, ACB định mua tối đa dự kiến 33,8 triệu cổ phiếu ACB, chiếm 3,67% tổ số cổ phiếu ACB đang lưu hành và mua lại tối thiểu dự kiến 1.015.500 cổ phiếu thông qua phương thức thỏa thuận và khớp lệnh với giá mua nằm trong khoảng từ 12.000 đồng đến 19.000 đồng/cổ phiếu.

Nguồn vốn thực hiện là hơn 406 tỷ đồng, từ lợi nhuận chưa phân phối năm 2012, bao gồm: lợi nhuận giữ lại sau khi trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2012 theo nghị quyết đại hội cổ đông ngày 26/4/2013 là hơn 2,8 tỷ đồng và hoàn nhập từ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ vào Lợi nhuận chưa phân phối năm 2012 để mua cổ phiếu quỹ theo nghị quyết đại hội cổ đông ngày 26/04/2013 là 663 tỷ đồng.