15:22 11/04/2013

ACB muốn hoàn nhập 663 tỷ đồng để mua cổ phiếu quỹ

Hà Anh

ACB muốn hoàn nhập 663 tỷ đồng để mua cổ phiếu quỹ vì cho rằng việc tăng vốn điều lệ không phải là nhu cầu cấp thiết

Diễn biến giá cổ phiếu ACB trong tháng qua - Nguồn: HNX.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu ACB trong tháng qua - Nguồn: HNX.<br>
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (mã ACB-HNX) công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông sẽ tổ chức vào ngày 26/4 tới tại Khách sạn InterContinental Asiana Saigon, 39 Đường Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, Tp.HCM.

Theo tài liệu họp, ACB sẽ trình cổ đông về việc hoàn nhập quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ.

ACB cho biết, trong năm 2012, ACB đã trích bổ sung vào quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ từ lợi nhuận chưa phân phối năm 2011 số tiền 663 tỷ đồng.

Hiện nay, ACB cho rằng việc tăng vốn điều lệ không phải là nhu cầu cấp thiết. Ngân hàng dự kiến tỷ lệ an toàn vốn đến cuối năm 2013 vẫn trong mức 11,5%-12% (kể cả sau khi mua cổ phiếu quỹ), cao hơn so với mức tối thiểu 9% do Ngân hàng Nhà nước quy định.

Do đó, Hội đồng quản trị ACB trình cổ đông thông qua việc hoàn nhập số tiền 663 tỷ đồng từ Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ vào lợi nhuận chưa phân phối năm 2012. Mục đích của việc hoàn nhập là mua cổ phiếu quỹ.