10:17 27/03/2008

ACB tăng lãi suất tiền gửi USD

Thanh Hà

Từ 26/3, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu thực hiện tăng lãi suất tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn bằng USD

Bắt đầu từ ngày 26/3/2008, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (ACB) thực hiện tăng lãi suất tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn bằng USD với các kỳ hạn từ 1 - 13 tháng với mức tăng từ 0,15%/năm-0,35%/năm.

Cụ thể tiền gửi tiết kiệm bằng USD ở các kỳ hạn được điều chỉnh như sau:

Kỳ hạn 1 tháng lãi suất 5,850%/năm, 3 tháng lãi suất 5,900%/năm;

Kỳ hạn 6 tháng lãi suất 5,950%/năm; 9 tháng lãi suất 5,975%/năm (các kỳ hạn trên lĩnh lãi cuối kỳ);

Kỳ hạn 12 tháng lãi suất 5,900%/năm, lĩnh lãi hàng quý;

Kỳ hạn 12 tháng lãi suất 6,000%/năm, lĩnh lãi cuối kỳ;

Kỳ hạn 24 tháng lãi suất 5,250%/năm, lĩnh lãi hàng quý;

Kỳ hạn 24 tháng lãi suất 5,550%/năm, lĩnh lãi cuối kỳ;

Kỳ hạn 36 tháng lãi suất 5,500%/năm, lĩnh lãi cuối kỳ.