11:13 25/02/2010

ACB trả cổ tức 15% bằng tiền, TS4 trả 10%

N.Anh

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán vừa thông báo thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức bằng tiền của ACB và TS4

Giao dịch tại chi nhánh của ACB.
Giao dịch tại chi nhánh của ACB.
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán vừa thông báo thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức bằng tiền của ACB và TS4.

Ngày 8/3/2010 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức đợt 2 năm 2009 bằng tiền của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (mã ACB-HNX).

Theo đó, ngày 31/3/2010, ACB sẽ trả cổ tức với tỷ lệ thực hiện 15%/mệnh giá (1 cổ phần được nhận 1.500 đồng).

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán đã lưu ký, người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Hội sở Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu - 442 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3. Tp.HCM và một số chi nhánh ACB.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu ACB vào những ngày 5, 8 và 9/3/2010.

Trong khi đó, ngày 5/3/2010 là thời hạn đăng ký cuối cùng để phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2009 và tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty Cổ phần Thủy sản số 4 (mã TS4-HOSE).

Theo đó, ngày 5/4/2010, TS4 sẽ tạm ứng cổ tức với tỷ lệ thực hiện 10%/mệnh giá (1.000 đồng/cổ phiếu) và phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện 3:1 (mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu thì được mua 1 cổ phiếu mới), với giá chào bán 20.000 đồng/cổ phiếu.

Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ ngày 18/3 - 12/4/2010. Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền từ ngày 18/3 - 14/4/2010. Thời gian niêm yết dự kiến vào tháng 5/2010.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán đã lưu ký, cổ đông nhận cổ tức, đăng ký mua, giao dịch quyền mua tại công ty chứng khoán nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, cổ đông nhận cổ tức, đăng ký mua, giao dịch quyền mua tại Công ty Cổ phần Thủy sản số 4 - 320 Hưng Phú, phường 9, quận 8, Tp.HCM.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán TS4 vào những ngày 4, 5 và 8/3/2010.