07:04 21/07/2014

ACBS báo lãi quý 2 giảm 71% so với cùng kỳ

Hà Anh

Doanh thu quý 2 của ACBS đạt 83 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế cũng giảm 81 tỷ từ 113,8 tỷ còn gần 33 tỷ đồng

Giao dịch trên ACBS.<br>
Giao dịch trên ACBS.<br>
Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS) công bố kết quả kinh doanh quý 2 và lũy kế 6 tháng năm 2014.

Theo đó, doanh thu trong quý 2 của ACBS đạt 83 tỷ đồng, trong đó doanh thu môi giới chứng khoán đạt 30,87 tỷ đồng, đầu tư chứng khoán góp vốn đạt 7,26 tỷ đồng, doanh thu khác đạt 43,3 tỷ đồng...

Cũng trong quý 2, chi phí hoạt động kinh doanh giảm được 8,5 tỷ so với cùng kỳ từ 48 tỷ còn 39,5 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp giảm mạnh từ 14,48 tỷ xuống chỉ còn 1,4 tỷ đồng; tổng lợi nhuận trước thuế đạt 42,3 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt gần 33 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng 2014, doanh thu của ACBS đạt gần 174 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 192 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt gần 150 tỷ đồng.

Theo ACBS, lợi nhuận sau thuế trong quý 2 của công ty chỉ đạt gần 33 tỷ đồng, giảm giảm 71% so với cùng kỳ, là do doanh thu môi giới tăng nhẹ chỉ 6 tỷ đồng, trong khi đó, doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn lại giảm mạnh với số tiền là 148 tỷ đồng; doanh thu từ hoạt động khác tăng 13 tỷ; chi phí hoạt động kinh doanh giảm 9 tỷ và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 13 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/6/2014, tiền và các khoản tương đương tiền của ACBS đạt đạt 144,5 tỷ đồng, giảm 26,5 tỷ đồng so với hồi đầu năm.