21:12 25/03/2010

ACL được chào bán 2 triệu cổ phiếu ra công chúng

Hà Anh

ACL được phép chào bán 2 triệu cổ phiếu phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán đã cấp Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng cho Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang (mã ACL-HOSE).

Theo đó, ACL được phép chào bán 2 triệu cổ phiếu phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
 
Trong vòng 90 ngày kể từ ngày được Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán cấp giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng, Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang phải thực hiện đợt chào bán cổ phiếu theo phương án nêu trong bản cáo bạch.
 
Được biết, Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang có vốn điều lệ 90 tỷ đồng, trụ sở chính đặt tại số 90 Hùng Vương, khóm Mỹ Thọ, phường Mỹ Quý, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Theo báo cái tài chính hợp nhất năm 2009, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 725,61 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 47,6 tỷ đồng, lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 5.588 đồng.