14:09 05/10/2009

ACL tạm ứng cổ tức 15% bằng tiền

N.Anh

Ngày 9/11, ACL tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2009 với tỷ lệ thực hiện 15%/mệnh giá - 1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán thông báo ngày 15/10/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2009 và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang (mã ACL-HOSE).

Theo đó, ngày 9/11/2009, ACL tạm ứng cổ tức với tỷ lệ thực hiện 15%/mệnh giá - 1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng.

Bên cạnh, ACL sẽ xin ý kiến cổ đông về phương án huy động vốn tăng vốn điều lệ để đầu tư vùng nuôi cá tra/cá basa xuất khẩu bằng hình thức chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Cụ thể, ACL sẽ chào bán 2.000.000 cổ phần với giá chào bán là 20.000 đồng/cổ phần - tỷ lệ chào bán: 9:2 - cổ đông sở hữu 9 cổ phần sẽ được quyền mua thêm 2 cổ phần chào bán thêm với khối lượng vốn cần huy động là 40 tỷ đồng.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu nhận cổ tức tại thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang - số 90 Hùng Vương, Khu công nghiệp Mỹ Quý, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán ACL vào các ngày 14, 15 và 16/10/2009.