16:18 28/10/2008

ACL trả cổ tức 20% bằng tiền mặt

Ánh Tuyết

Ngày 27/11/2008, ACL sẽ trả cổ tức đợt 1/2008 bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện 20%/mệnh giá

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán thông báo, ngày 7/11/2008 là thời hạn đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tổ chức đại hội cổ đông bất thường và trả cổ tức đợt 1/2008 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thuỷ sản Cửu Long An Giang (ACL-HOSE).

Theo đó, ngày 27/11/2008, ACL sẽ trả cổ tức đợt 1/2008 bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện 20%/mệnh giá - 2.000 đồng/cổ phiếu.

Ngoài ra, ngày 10/12/2008, ACL sẽ tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2008 để xin ý kiến cổ đông về việc tăng tỷ lệ tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2008 là 60% trên mệnh giá.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thuỷ sản Cửu Long An Giang - số 90 Hùng Vương, Khu công nghiệp Mỹ Quý, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán ACL ngày 06/11, 07/11 và 10/11/2008.