14:53 01/03/2010

ADB hỗ trợ Việt Nam kỹ năng đảm bảo ổn định tài chính

Anh Quân

Hệ thống cảnh báo sớm có thể được sử dụng như một công cụ hữu hiệu để giám sát và đánh giá nguy cơ rủi ro tiềm tàng

Trụ sở ADB tại Manila - Philippines.
Trụ sở ADB tại Manila - Philippines.
Ngày 1/3, tại Hà Nội, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) cùng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (SBV) tổ chức một lớp tập huấn nhằm trang bị cho các cán bộ Chính phủ Việt Nam những kỹ năng cần thiết để hiểu nguy cơ về tài chính, đồng thời giới thiệu những hệ thống báo động sớm, giúp đảm bảo ổn định tài chính quốc gia.

Lớp tập huấn sẽ giới thiệu gói phần mềm các hệ thống cảnh báo sớm của ADB. Chương trình này cũng bao gồm một cuộc hội thảo về những tác động của mất cân bằng kinh tế vĩ mô tới nền kinh tế Việt Nam.

Tham gia trong lớp tập huấn kéo dài 5 ngày này bao gồm các cán bộ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính và Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia. Hai nhà kinh tế đến từ hội sở của ADB sẽ đóng vai trò là những người hỗ trợ.

Ông Ayumi Konishi, Giám đốc Quốc gia của ADB tại Việt Nam phát biểu: “Lớp tập huấn này này sẽ nâng cao kiến thức của các cán bộ của Việt Nam và cung cấp cho họ những kỹ năng và công cụ cần thiết để giám sát và đánh giá những nguy cơ tài chính của nền kinh tế. Những nỗ lực phối hợp và tích lũy kiến thức, kỹ năng sẽ đảm bảo sử ổn định tài chính và kinh tế của Việt Nam”.