09:39 31/08/2017

ADB tăng hạn mức tài trợ thương mại cho VPBank lên 90 triệu USD

Thùy Linh

ADB đã quyết định nâng hạn mức tài trợ thương mại cho VPBank trong năm 2017

Với hạn mức 90 triệu USD, VPBank sẽ tiếp tục giúp các doanh nghiệp xuất 
nhập khẩu mở rộng thị trường quốc tế và nâng cao sức cạnh tranh.
Với hạn mức 90 triệu USD, VPBank sẽ tiếp tục giúp các doanh nghiệp xuất nhập khẩu mở rộng thị trường quốc tế và nâng cao sức cạnh tranh.
Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) đã quyết định nâng hạn mức tài trợ thương mại cho Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) trong năm 2017, góp phần quan trọng giúp VPBank đa dạng hóa nguồn tài trợ cho các doanh nghiệp Việt Nam và hỗ trợ các doanh nghiệp này tốt hơn về mặt chi phí cho các hoạt động xuất nhập khẩu.

Cụ thể, ADB tăng hạn mức tài trợ thương mại cho VPBank từ mức hiện tại là 71 triệu USD lên 90 triệu USD. Mức tăng trên thể hiện sự đánh giá cao của ADB tới hoạt động hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước.

Tài trợ thương mại là chương trình cung cấp bảo lãnh của ADB cho các ngân hàng nhằm hỗ trợ thương mại, cho phép có thêm nhiều công ty tại Châu Á tham gia vào hoạt động xuất nhập khẩu và nâng cao sức cạnh tranh. Các giao dịch tài trợ thương mại đã hỗ trợ đáng kể các doanh nghiệp xuất nhập khẩu Việt Nam trong các giao dịch hàng hóa xuất nhập khẩu.

Kể từ năm 2015, VPBank đã sử dụng hạn mức được ADB cấp cho để bảo lãnh cho các giao dịch tài trợ thương mại mà ngân hàng huy động nguồn từ các ngân hàng nước ngoài lớn và có uy tín trên thế giới. Các giao dịch tài trợ thương mại đã hỗ trợ đáng kể các doanh nghiệp xuất nhập khẩu Việt Nam trong các giao dịch hàng hóa xuất nhập khẩu.

“Để được ADB tăng hạn mức, ngân hàng phải chứng minh về hiệu quả hoạt động, minh bạch thông tin và quản trị rủi ro tốt, cũng như thể hiện sự đóng góp lớn vào sự phát triển của các doanh nghiệp trong nước. Quyết định tăng hạn mức tài trợ thương mại cho VPBank lần này một lần nữa khẳng định uy tín của ngân hàng với các định chế tài chính nước ngoài đang tăng lên,” đại diện của VPBank cho biết.

Đại diện của ngân hàng cũng cho biết với hạn mức 90 triệu USD, VPBank sẽ tiếp tục giúp các doanh nghiệp xuất nhập khẩu mở rộng thị trường quốc tế và nâng cao sức cạnh tranh.