10:08 15/03/2012

AFC Vietnam mở khóa đào tạo “Phân tích tài chính dành cho nhà quản lý”

Lê Phương

Khóa học giúp các nhà quản trị vận dụng các kỹ năng tài chính để đưa doanh nghiệp vượt khó trong điều kiện nền kinh tế nhiều khó khăn

Tham gia khóa học này, các học viên sẽ được tham gia vào các chủ đề về quản lý ở góc độ tài chính trong các tình huống tại doanh nghiệp cụ thể.
Tham gia khóa học này, các học viên sẽ được tham gia vào các chủ đề về quản lý ở góc độ tài chính trong các tình huống tại doanh nghiệp cụ thể.
AFC Vietnam vừa giới thiệu khóa học “Kỹ năng tài chính cho nhà quản lý” nhằm giúp các nhà quản trị vận dụng các kỹ năng tài chính để đưa doanh nghiệp vượt khó trong điều kiện nền kinh tế nhiều khó khăn.

Khóa học các chuyên gia của AFC thiết kế thông qua các bài tập tình huống có liên quan đến các kỹ năng tài chính cần thiết trong điều hành một doanh nghiệp, từ đó phát triển khả năng đọc hiểu và phân tích số liệu tài chính hữu ích cho công việc quản lý.

Các bài giảng được thiết kế phù hợp với đối tượng là các nhà quản lý không trực tiếp làm công tác tài chính nhưng cần phải hiểu được các con số về tài chính để có những quyết định hợp lý giúp các doanh nghiệp ổn định hệ thống tài chính và có các chiến lược sản phẩm, chiến lược giá và phát triển thị trường trên nguyên tắc tiết kiệm và hiệu quả.

Tham gia khóa học này, các học viên sẽ được tham gia vào các chủ đề về quản lý ở góc độ tài chính trong các tình huống tại doanh nghiệp cụ thể. Trao đổi với các chuyên gia và thảo luận nhóm về các tình huống thực tiễn là những phương pháp chính được sử dụng trong khóa học này.

Đối tượng tham dự

Chủ tịch hội đồng quản trị, giám đốc điều hành, giám đốc tài chính, các nhà quản trị cấp trung; Các cá nhân mong muốn phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực tài chính.

Những nội dung cơ bản của khóa học

- Hệ thống kiểm soát tài chính của một doanh nghiệp

- Đọc và phân tích các báo cáo tài chính của doanh nghiệp phục vụ cho đánh giá và giám sát hoạt động kinh doanh

- Khai thác các thông tin trên các báo cáo tài chính và quản trị phục vụ công việc quản lý

- Phân biệt dòng tiền và lợi nhuận, các loại chi phí, ngân sách tài chính và ảnh hưởng của nó tới việc lập kế hoạch và ra các quyết định kinh doanh

- Ảnh hưởng của các quyết định quản lý đối với kế hoạch tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh

Thời lượng học: 6 buổi.

Giảng viên: Khóa học được giảng dạy bởi chính các giám đốc tài chính - kiểm toán viên cao cấp đang hoạt động trong lĩnh vực tài chính - kế toán tại Việt Nam và được thiết kế bằng các tình huống thực tiễn tại doanh nghiệp.

* Thông tin chi tiết:

Ms Phạm Loan/ Mr Công Tráng - Phòng tư vấn khách hàng
Viện Quản trị Tài chính AFC - AFC Vietnam
Tầng 3-10 Tòa nhà 105 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
Tel: +844 3562 7486
Fax: +844 3562 7487

Website: www.afc.edu.vn
E-mail: info@afc.edu.vn

Hotline: 0904 202 860 - 0909 991 389