13:01 15/08/2012

AFC Vietnam mở khóa học “Kỹ năng tài chính cho nhà quản lý doanh nghiệp”

Đức Hưng

Khóa học được thiết kế giúp nhà quản trị doanh nghiệp điều hành hài hòa giữa hoạt động sản xuất kinh doanh và quản trị tài chính

“Điểm yếu cố hữu của các nhà quản lý là họ không thực sự am hiểu về các vấn đề tài chính và làm việc với các con số là một trở ngại lớn đối với họ”, AFC Vietnam.
“Điểm yếu cố hữu của các nhà quản lý là họ không thực sự am hiểu về các vấn đề tài chính và làm việc với các con số là một trở ngại lớn đối với họ”, AFC Vietnam.
Khóa học được thiết kế giúp nhà quản trị doanh nghiệp điều hành hài hòa giữa hoạt động sản xuất kinh doanh và quản trị tài chính.

Giáo trình có sử dụng nhiều bài tập tình huống có liên quan đến các kỹ năng tài chính cơ bản trong một doanh nghiệp, từ đó phát triển khả năng đọc hiểu và phân tích số liệu tài chính hữu ích cho công việc quản lý.

Đặc trưng của khóa học là cung cấp các kỹ năng mà nhà quản lý cần để phục vụ cho công việc quản lý. Các chuyên gia tài chính của AFC Vietnam sẽ đặt mình ở góc độ nhà quản trị để đưa ra các kiến thức và kỹ năng tài chính cho các học viên.

Khóa học được các giảng viên của Viện Quản trị Tài chính AFC lựa chọn theo yêu cầu công việc thực tế của các vị trí giám đốc, phó giám đốc, phụ trách sản xuất, phụ trách bán hàng, phụ trách kinh doanh, phụ trách kỹ thuật được mô tả bằng các tình huống thực tế về tài chính tại các doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam.

Nội dung của khoá học:

Thông tin tài chính và các báo cáo tài chính của doanh nghiệp

- Các vấn đề cơ bản của tài chính doanh nghiệp

- Đọc và phân tích các báo cáo tài chính doanh nghiệp

- Mối liên hệ giữa các báo cáo tài chính và các quyết định quản lý

Quản trị chi phí và lợi nhuận của doanh nghiệp

- Mối quan hệ chi phí - khối lượng - lợi nhuận
 
- Xác định điểm hoà vốn

- Phân tích các dòng tiền từ hoạt động kinh doanh và các dòng tiền ngoại biên

Quản trị ngân sách tài chính và chi phí của doanh nghiệp

- Kỹ năng và các quá trình lập dự toán kinh doanh

- Chi phí vốn và ngân sách tài chính

- Ảnh hưởng của các quyết định quản lý đối với kế hoạch tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh

Thời lượng: 4 buổi

Thời lượng học mỗi buổi: 3 giờ/buổi.

Sau khi tham gia, các học viên sẽ nắm được các kỹ năng sau:

- Nắm được những khái niệm tài chính cơ bản và hệ thống kiểm soát tài chính;

- Đọc và phân tích được các báo cáo tài chính của doanh nghiệp từ đó hiểu được tình trạng tài chính của doanh nghiệp mình hoặc của các đối thủ cạnh tranh;

- Khai thác các thông tin trên các báo cáo quản trị phục vụ công việc quản trị các chi phí của doanh nghiệp;

- Phân biệt được dòng tiền và lợi nhuận, các loại chi phí, ngân sách tài chính và ảnh hưởng của nó tới việc lập kế hoạch và ra các quyết định kinh doanh.

* Thông tin chi tiết:

Phòng đào tạo - Viện Quản trị Tài chính AFC
Tầng 6, tòa nhà 18 Trần Thái Tông, quận Cầu Giấy, Hà nội.
Tel: : 04 3562 7486    Fax: 04 3562 7487
Email: info@afc.edu.vn     
Website: www.afc.edu.vn
Hotline: 0942 974 500