16:46 18/12/2008

AGF trả cổ tức 6% bằng tiền mặt

N.Anh

Ngày 16/1/2009, AGF sẽ tạm ứng cổ tức năm 2008 bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện 6%/mệnh giá

Ngày 16/1/2009, AGF sẽ tạm ứng cổ tức năm 2008 bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện 6%/mệnh giá.
Ngày 16/1/2009, AGF sẽ tạm ứng cổ tức năm 2008 bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện 6%/mệnh giá.
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo, 29/12/2008 là ngày giao dịch không hưởng quyền và ngày 31/12/2008 là thời hạn đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang (AGF-HOSE).

Theo đó, ngày 16/1/2009, AGF sẽ tạm ứng cổ tức năm 2008 bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện 6%/mệnh giá - 600 đồng/cổ phiếu.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại văn phòng công ty tại số 1234 Đường Trần Hưng Đạo, phường Bình Đức, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Chi nhánh Trung tâm Lưu ký Chứng khoán tại Tp.HCM sẽ tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán AGF vào những ngày 30, 31/12/2008 và 2/1/2009.