11:12 08/04/2009

AGF và VNC trả cổ tức bằng tiền

N.Anh

Trung tâm Lưu ký vừa thông báo về thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức của AGF và VNC

Biểu đồ diến biến giá cổ phiếu AGF từ tháng 7/2008 đến nay - Nguồn: VNDS.
Biểu đồ diến biến giá cổ phiếu AGF từ tháng 7/2008 đến nay - Nguồn: VNDS.
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán thông báo, ngày 17/4 và ngày 20/4/2009 lần lượt là thời hạn đăng ký cuối cùng để chi cổ tức bằng tiền của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thuỷ sản An Giang (AGF-HOSE) và Công ty Cổ phần Giám định Vinacontrol (VNC-HASTC).

Theo đó, ngày 8/5/2009, AGF sẽ chi cổ tức bằng tiền đợt 2/2008 với tỷ lệ thực hiện 4%/mệnh giá - 1 cổ phần được nhận 400 đồng.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán đã lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty - số 1234 Trần Hưng Đạo, phường Bình Đức, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu AGF vào các ngày 16, 17 và 20/4/2009.

Trong khi đó, ngày 15/5/2009, VNC sẽ trả cổ tức đợt 3/2008 với tỷ lệ thực hiện 2%/cổ phần - 1 cổ phần được nhận 200 đồng.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán đã lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại thành viên lưu ký  nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại một trong các đơn vị của Công ty Cổ phần Giám định Vinacontrol tại trụ sở công ty tại Hà Nội và các chi nhánh ở Hải Phòng, Quảng Ninh, Đà Nẵng và Tp.HCM HCM.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu VNC vào các ngày 17, 20 và 21/4/2009.