10:41 23/11/2007

Agifish hợp tác với Dream Houses và Vinataba

Hải Bằng

Các bên đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác kinh doanh trên lĩnh vực kinh doanh bất động sản, thương mại dịch vụ, du lịch, nhà hàng và khách sạn

Ngày 22/11/2007, Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu thuỷ sản An Giang (Agifish) công bố thông tin:

Ngày 17/11/2007, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản An Giang, Công ty Cổ phần Xây dựng - Thương mại Căn nhà mơ ước (Dream Houses) và Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Vinataba đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác kinh doanh trên lĩnh vực kinh doanh bất động sản, thương mại dịch vụ, du lịch, nhà hàng và khách sạn.

Các bên đã chọn hình thức hợp tác kinh doanh phù hợp như thành lập công ty cổ phần, công ty TNHH hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh cho từng dự án theo đúng Luật Doanh nghiệp và các bên thống nhất đề cử ông Ngô Phước Hậu là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty (nếu thành lập công ty), tỷ lệ góp vốn được thoả thuận như sau: Agifish 40%, Dream Houses 40%, Công ty Cổ phần thương mại và đầu tư Vinataba góp 20%.