08:26 19/07/2011

AGR lãi hơn 54 tỷ đồng trong 6 tháng

Hà Anh

AGR thông báo kết quả kinh doanh quý 2 và lũy kế 6 tháng đầu năm 2011

Năm 2011, AGR dự kiến lợi nhuận trước thuế đạt 130 tỷ đồng.
Năm 2011, AGR dự kiến lợi nhuận trước thuế đạt 130 tỷ đồng.
Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (mã AGR-HOSE) thông báo kết quả kinh doanh quý 2 và lũy kế 6 tháng đầu năm 2011.

Theo đó, doanh thu quý 2/2011 đạt 416,799 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu từ hoạt động môi giới đạt 5,38 tỷ đồng; doanh thu từ hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn đạt 152,317 tỷ đồng; doanh thu đại lý phát hành chứng khoán đạt 2,23 tỷ đồng, doanh thu hoạt động tư vấn đạt gần 131 triệu đồng; doanh thu khác đạt 256,74 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2011 đạt 833,446 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế quý 2/2011 của AGR đạt 49,32 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 54,195 tỷ đồng, EPS 6 tháng đầu năm 2011 đạt 255,64 đồng, EPS quý 2 đạt 232,64 đồng.

Năm 2011, công ty thông qua kế hoạch kinh doanh với lợi nhuận trước thuế đạt 130 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế/vốn điều lệ đạt 6,1%.

Được biết, theo thông báo từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về thị phần Môi giới chứng khoán của các công ty thành viên trong quý 2/2011, Công ty Cổ phần Chứng khoán Nông Nghiệp đã lọt vào top 10 công ty có thị phần môi giới cổ phiếu với 2.60% và trái phiếu lớn nhất trên HNX với 1.330%.