07:24 17/07/2012

AGR: Lợi nhuận quý 2 giảm mạnh, nợ phải trả tăng nhanh

Hà Anh

AGR công bố kết quả kinh doanh quý 2/2012 và lũy kế 6 tháng đầu năm 2012

Diễn biến giá cổ phiếu AGR trong 3 tháng qua. Nguồn: HSX.
Diễn biến giá cổ phiếu AGR trong 3 tháng qua. Nguồn: HSX.
Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Agriseco (mã AGR-HOSE) công bố kết quả kinh doanh quý 2/2012.

Theo đó, tổng doanh thu quý này của AGR đạt hơn 273,7 tỷ đồng, giảm 33,82% so với quý 2/2011, lũy kế 6 tháng đạt 482 tỷ đồng, giảm 41,84% so với cùng kỳ 2011

Trong đó, doanh thu môi giới quý 2/2012 đạt 15 tỷ đồng, doanh thu tự doanh quý 2/2012 đạt 130 tỷ đồng, giảm hơn 14% so với cùng kỳ, doanh thu khác đạt 123,9 tỷ đồng,...

Lợi nhuận trước thuế quý 2/2012 của AGR đạt 13,2 tỷ đồng, giảm hơn 71% so với quý 2/2011, lũy kế 6 tháng đạt 66,7 tỷ đồng, tăng 27% cùng kỳ 2011.

Lợi nhuận sau thuế quý 2/2012 của AGR đạt 9,8 tỷ đồng, giảm 73% cùng kỳ 2011, lũy kế 6 tháng đạt 48 tỷ đồng, tăng gần 17% so với cùng kỳ 2011.

Tính đến ngày 30/6, các khoản tương đương tiền đạt 2.862 tỷ đồng, gấp gần 7 lần đầu năm (423 tỷ đồng); khoản đầu tư tài chính dài hạn của AGR đạt hơn 3.000 tỷ đồng, giảm hơn 800 tỷ so với đầu năm (3.862,4 tỷ đồng); đáng chú ý là khoản phải thu ngắn hạn lên tới 2.493 tỷ đồng, gấp đôi đầu năm (1.426,8 tỷ đồng); nợ ngắn hạn phải trả hơn 4.719 tỷ đồng, tăng 3,6 lần đầu năm (1.811 tỷ đồng).

AGR: Lợi nhuận quý 2 giảm mạnh, nợ phải trả tăng nhanh - Ảnh 1