21:37 10/06/2010

AGR trả cổ tức bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 10:1

N.Anh

AGR sẽ phát hành thêm 12 triệu cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ thực hiện quyền 10:1

Sàn Tp.HCM thông báo 17/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền và ngày 21/6 là thời hạn đăng ký cuối cùng để phát hành thêm cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank (mã AGR-HOSE).

Theo đó, AGR sẽ phát hành thêm 12 triệu cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ thực hiện quyền 10:1 (10 cổ phiếu sẽ được nhận 1 cổ phiếu mới). Ngày dự kiến giao dịch là 27/7/2010.

Địa điểm thực hiện: Đối với cổ đông đã lưu ký sẽ thực hiện nhận cổ tức bằng cổ phiếu và tiền mua lại cổ phiếu lẻ (nếu có) tại các công ty chứng khoán nơi cổ đông mở tài khoản.

Đối với cổ đông chưa lưu ký sẽ nhận cổ tức bằng cổ phiếu và tiền mua lại cổ phiếu lẻ (nếu có) tại trụ sở chính AGR – tầng 5, tòa nhà Artex, số 172 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội.