08:21 15/07/2011

AGR và 4 nhà đầu tư khác bị phạt 230 triệu đồng

Hà Anh

Uỷ ban Chứng khoán đã quyết định xử phạt AGR và 4 nhà đầu tư khác do vi phạm công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

Ngày 13/7/2011, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định từ số 34/QĐ-TT đến 38/QĐ-TT về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thông Việt Nam, ông Đinh Quang Chiến, ông Hà Thanh Hải, bà Vũ Thị Thứ, bà Bùi Thị Minh Tâm do có hành vi vi phạm quy định về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Cụ thể: từ ngày 20/12/2010 đến ngày 15/2/2011, ông Đinh Quang Chiến, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện miền Trung (mã SEB-HNX) đã mua 100.000 cổ phiếu SEB nhưng không báo cáo kết quả giao dịch với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định, vi phạm quy định tại Điểm 4.3 Khoản 4 Mục IV Thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15/1/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán (Thông tư 09/2010/TT-BTC);

Ngày 2/7/2010, ông Hà Thanh Hải mua 47.200 cổ phiếu TBX nâng số lượng cổ phiếu sở hữu tăng lên 5,448% và trở thành cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Xi măng Thái Bình (mã TBX-HNX) nhưng không báo cáo trở thành cổ đông lớn với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM theo quy định. Từ ngày 2/7/2010 đến ngày 16/9/2010, ông Hà Thanh Hải đã liên tiếp thực hiện giao dịch mua/bán cổ phiếu TBX dẫn đến thay đổi số lượng cổ phiếu sở hữu nhưng không báo cáo thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ đông lớn, không báo cáo trước và sau khi thực hiện giao dịch với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM theo quy định. Hành vi của ông Hà Thanh Hải đã vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều 29 Luật Chứng khoán; Điểm 4.2 Khoản 4 Mục II, Điểm 4.2 và Điểm 4.3 Khoản 4 Mục IV Thông tư số 09/2010/TT-BTC;

Từ ngày 3/12/2010 đến ngày 3/2/2011, Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex (mã VCR-HNX) đã mua 108.000 cổ phiếu VCR và bán 66.900 cổ phiếu VCR nhưng không báo cáo kết quả giao dịch với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định, vi phạm quy định tại Điểm 4.3 Khoản 4 Mục IV Thông tư số 09/2010/TT-BTC;

Từ ngày 30/9/2010 đến ngày 29/11/2010, Bà Vũ Thị Thứ - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Lương Tài (mã LUT-HNX) đăng ký bán 500.000 cổ phiếu LUT (khớp lệnh 300.000 cổ phiếu). Tuy nhiên, đến ngày 10/1/2011, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo kết quả giao dịch của bà Vũ Thị Thứ. Như vậy, bà Vũ Thị Thứ đã chậm báo cáo kết quả giao dịch với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định, vi phạm quy định tại Điểm 4.3 Khoản 4 Mục IV Thông tư số 09/2010/TT-BTC;

Từ ngày 11/1/2011 đến ngày 14/1/2011, bà Bùi Thị Minh Tâm, Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn-Hà Nội (mã SHS-HNX) đã bán 60.000 cổ phiếu SHS. Tuy nhiên, đến ngày 16/2/2011, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo kết quả giao dịch của bà Bùi Thị Minh Tâm. Như vậy, bà Bùi Thị Minh Tâm đã chậm báo cáo kết quả giao dịch với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định, vi phạm quy định tại Điểm 4.3 Khoản 4 Mục IV Thông tư số 09/2010/TT-BTC.

Do đó, xét tính chất và mức độ vi phạm, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã phạt tiền 40 triệu đồng theo quy định tại Khoản 1 Điều 23 Nghị định 85/2010/NĐ-CP 2/8/2010 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định 85/2010/NĐ-CP) đối với Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam; ông Đinh Quang Chiến;

Phạt tiền 70 triệu đồng theo quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều 23 Nghị định 85/2010/NĐ-CP đối với ông Hà Thanh Hải và phạt tiền 40 triệu đồng theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 23 Nghị định 85/2010/NĐ-CP đối với 2 cá nhân là bà Vũ Thị Thứ; bà Bùi Thị Minh Tâm.