22:40 11/10/2008

Agribank giảm lãi suất cho vay một số đối tượng

Anh Anh

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giảm lãi suất cho vay VND đối với hộ sản xuất và doanh nghiệp nhỏ và vừa

Từ ngày 10/10, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) giảm lãi suất cho vay trên toàn hệ thống đối với hộ sản xuất và các doanh nghiệp nhỏ và vừa có nhu cầu vay mới để phát triển sản xuất, kinh doanh.

Theo đó, lãi suất cho vay VND đối với các hộ sản xuất nông, lâm, ngư, diêm nghiệp xuống còn 17,5%/năm (giảm 3,5% so với trần lãi suất cho vay quy định của Ngân hàng Nhà nước); đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực sản xuất và xuất khẩu giảm xuống còn 17,8%/năm. Đây là mức giảm lớn nhất từ đầu năm đến nay của ngân hàng này.

Đến cuối tháng 9/2008, Agribank có tổng nguồn vốn đạt 335.000 tỷ đồng, tổng dư nợ cho vay nền kinh tế đạt 260.000 tỷ đồng.