08:54 22/01/2008

Agribank sẽ khởi điểm IPO hai công ty con

Nguyễn Hoài

Quý 1/2008, Agribank sẽ triển khai cổ phần hóa hai công ty con: Vàng bạc đá quý Tp.HCM và Cho thuê tài chính II

Trụ sở Agribank tại Hà Nội.
Trụ sở Agribank tại Hà Nội.
Tại cuộc gặp mặt báo giới tổ chức tại Hà Nội ngày 21/1/2008, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) cho biết, trong quý 1/2008, Agribank sẽ triển khai cổ phần hóa hai công ty con: Vàng bạc đá quý Tp.HCM và Cho thuê tài chính II.

Hiện tại, Agribank đang xúc tiến hoàn thiện thủ tục hồ sơ cổ phần hóa, lựa chọn nhà tư vấn, lựa chọn tổ chức kiểm toán, đánh giá lại tổng tài sản cũng như chuẩn bị lộ trình IPO hai đơn vị này. Còn tiến độ IPO ngân hàng mẹ sẽ lùi đến cuối năm 2009.

Lãnh đạo Agribank cho biết, so với đầu năm: tổng nguồn vốn của Agribank xác định đến 31/12/2007 đạt 295.048 tỷ đồng, tăng 70.903 tỷ đồng, tốc độ tăng vốn 31,6% và tăng 11,6% so với mục tiêu kế hoạch, tổng dư nợ và cho vay đạt 281.869 tỷ đồng, tăng 36,2%.

Trong đó, dư nợ cho vay khối doanh nghiệp nhà nước đạt 19.282 tỷ đồng, tăng 14,2%, tỷ trọng 8%; cho vay khối doanh nghiệp ngoài quốc doanh đạt 87.849 tỷ đồng, tăng 48,6%, chiếm tỷ trọng 36,3% dư nợ cho vay.

Đặc biệt, trong năm qua, nợ xấu của Agribank chỉ có 4.589 tỷ đồng, chiêm tỷ lệ 1,9%/dư nợ cho vay, thấp hơn 5,1% so với 7% của kế hoạch đề ra.