12:16 22/03/2007

Agribank và Bách Việt thỏa thuận hợp tác toàn diện

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank) sẽ trở thành cổ đông chiến lược của Bách Việt

Trụ sở Agribank tại Hà Nội.
Trụ sở Agribank tại Hà Nội.
Ngày 21/3, tại Tp.HCM, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank) và Công ty Cổ phần Công nghệ và Đầu tư Bách Việt (BTI) đã ký kết thỏa thuận hợp tác kinh doanh toàn diện giai đoạn 2007-2010.

Theo thỏa thuận, Agribank cam kết cung cấp cho Bách Việt những khoản tín dụng và bảo lãnh để giúp Bách Việt đầu tư mở rộng sản xuất và các dự án đầu tư, kèm theo nhiều điều kiện ưu đãi về lãi suất. Agribank sẽ trở thành ngân hàng phục vụ chính của Bách Việt; đồng thời hỗ trợ Bách Việt trong công tác quản lý tài chính.

Bách Việt sẽ ưu tiên sử dụng các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng của Agribank như các dịch vụ tín dụng, dịch vụ ngân hàng-tài chính-bảo hiểm.

Hai bên cũng cam kết hợp tác trong lĩnh vực đầu tư, cụ thể là Agribank sẽ tham gia mua cổ phần để trở thành cổ đông chiến lược của Bách Việt, đồng thời sẽ nghiên cứu và góp vốn liên doanh trực tiếp vào các dự án đầu tư của Bách Việt thông qua việc thành lập các công ty liên doanh hoặc công ty cổ phần. Ngược lại Bách Việt cũng sẽ cùng tham gia đầu tư vào một số dự án với Agribank.

Agribank hiện là ngân hàng lớn nhất Việt Nam cả về vốn, tài sản, đội ngũ cán bộ nhân viên, mạng lưới hoạt động và số lượng khách hàng. Bách Việt là nhà sản xuất đĩa CD, VCD lớn nhất tại Việt Nam và là một trong số các công ty sản xuất đĩa lớn nhất Đông Nam Á.