18:22 11/09/2009

Agriseco đăng ký niêm yết 120 triệu cổ phiếu trên HOSE

N.Anh

Agriseco đăng ký niêm yết 120 triệu cổ phiếu phổ thông trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo đã nhận hồ sơ đăng ký niêm yết lần đầu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agriseco).

Theo đó, Agriseco đăng ký niêm yết 120 triệu cổ phiếu phổ thông trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM.

Được biết, công ty có vốn điều lệ 1.200 tỷ đồng, trụ sở chính đặt tại tầng 5, tòa nhà Artex số 172 Ngọc Khánh, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội.

Công ty kinh doanh trong lĩnh vực như: môi giới chứng khoán; tự doanh chứng khoán; bảo lãnh phát hành chứng khoán và đại lý phát hành chứng khoán; tư vấn đầu tư chứng khoán; tư vấn tài chính doanh nghiệp và lưu ký chứng khoán.